Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s těmito obchodními podmínkami. Záležitosti jimi neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s těmito podmínkami vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu je předá v textové podobě. Tyto podmínky jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

1. PROVOZOVATEL (zde rovněž dodavatel, prodávající)

Eva Polášková
Svatojánské náměstí 10
66451 Šlapanice
IČO: 68095929
DIČ: nejsem plátce DPH
Tel.: +420 777 327 328
E-mail: info@helmutovastrikacka.cz

Firma podniká podle Živnostenského listu číslo 370202-37350-00 vydaného Úřadem městské části Brno – střed dne 10.6.1998. Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů: 00036152.

Provozovatel prodává zákazníkům nové produkty s logem kapely Helmutova stříkačka, zejména trička, placky a doplňky.

2. ZÁKAZNÍK (zde rovněž kupující)

 • Je osoba, která vstupuje do obchodního vztahu s provozovatelem tím, že závazně objedná zboží nabízené v elektronickém obchodě.
 • Při objednání nebo registraci ve svém zájmu uvede přesné a pravdivé údaje.

3. NABÍDKA A OBJEDNÁVKA

Nabídka zboží zveřejněná v internetovém obchodě je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Nabídka je odvolatelná, zejména z důvodů vyčerpání zásob. Přijetí návrhu (dále také „objednávka“) je učiněno kupujícím ve formě interaktivního vyplnění objednávkového formuláře na příslušných webových stránkách, kde kupující udává zejména identifikační údaje kupujícího, druh zboží, zvolené dostupné balení, počet balení, místo určení, kupní cenu zboží a souhlas s Obchodními podmínkami. Objednávka je závazná odesláním akceptace nabídky prostřednictvím webových stránek na adrese https://www.obrazkova-razitka.cz. Kupující je prodávajícím o přijetí objednávky informován elektronickou poštou či telefonicky či písemně.

V případě, že objednané zboží v požadovaném objemu prodávající nemá na skladě, bude o této skutečnosti kupující vyrozuměn; pokud nedojde k dohodě o dodání alternativního zboží, je prodávající oprávněn nabídku zboží odvolat.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (zejm. rozsahu objednávky) oprávněn žádat kupujícího o potvrzení objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Nepotvrdí-li v takovém případě kupující objednávku požadovaným způsobem ve stanoveném termínu, považuje se objednávka za neplatnou a kupní smlouva za neúčinnou.

Objednávka obsahuje zboží, které si zákazník vybral z katalogu za účelem koupě. Dále objednávka obsahuje informace o zboží a jeho parametrech (velikost, barva), cenu za zboží. Součástí objednávky je v závislosti na vybraném způsobu úhrady a doručení také cena za platební styk a doručení.

Všechny objednávky jsou považovány za závazné. Před dokončením objednávky je zákazník vyzván, aby potvrdil, že se seznámil s pravidly obchodu a že s nimi souhlasí. To znamená, že se seznámil s obchodními podmínkami, možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a ustanovením o ochraně osobních údajů.

Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou zákazníkovi, kde má zákazník možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů a pokud v objednávce z nějakého důvodu nalezne chybu, neprodleně nás kontaktuje.

Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka kontaktovat pro ověření objednávky, např. pokud se jedná o vyšší hodnotu objednávky nebo shledá-li v objednávce nějaké nepřesné či chybějící údaje.

Zákazník je při ptabě předem informován e-mailovou zprávou o přijaté platbě. Zákazník je informován e-mailovou zprávou o expedici zboží.

4. PLATBY

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“ a „Zákazník souhlasí s tím, že mu EET účtenka bude zaslána elektronicky (e-mailem)“.

 • Bankovní převod – pokud zvolíte tento způsob úhrady, máte 3 možnosti, jak peníze poukázat na náš účet:
  • převodem z Vašeho účtu na náš účet
  • složením peněz v hotovosti na přepážce v kterékoliv pobočce České spořitelny
  • poštovní poukázkou typu A, na kterékoliv pobočce České pošty
  Bankovní spojení ČS: 1951634193/0800 Variabilní symbol je shodný s ID Vaší objednávky

. Zboží expedujeme 5-7 pracovních dnů od připsání platby na náš účet, není-li uvedeno jinak.
 • Hotově – zaplatíte při převzetí zboží. Zboží vyráběné na zakázku se hradí vždy předem.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu a náklady na odeslání, a to buď platbou předem bankovním převodem na účet prodávajícího, nebo platbou v hotovosti při osobním odběru v místě podnikání prodávajícího pod adresou prodávajícího. Kupující si volí způsob placení kupní ceny při uzavírání kupní smlouvy. Prodávající si však vyhrazuje právo požadovat zaplacení kupní ceny předem, i když je ve smlouvě dohodnuta platba při převzetí předmětu prodeje, zejména v případě, že předmět prodeje tvoří větší množství zboží. Náklady na odeslání jsou splatné spolu s kupní cenou a stejným způsobem. kupující obdrží daňový doklad s vyúčtováním kupní ceny a nákladů na odeslání spolu s předmětem prodeje.

V případě, že kupujícím je placena kupní cena a náklady na odeslání předem, tedy bankovním převodem, považuje se kupní cena a náklady na odeslání za zaplacené v okamžiku, kdy je příslušná finanční částka připsána na bankovní účet prodávajícího. Pokud nejsou kupní cena a náklady na odeslání zaplaceny do 14 dnů ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.

Pokud jsou kupní cena a náklady na odeslání placeny při převzetí předmětu prodeje, je kupující povinen uhradit kupní cenu a náklady na odeslání v hotovosti dopravci zajišťujícímu přepravu předmětu prodeje pro kupujícího. Nezaplatí-li kupující kupní cenu a náklady na odeslání při převzetí předmětu prodeje, může prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu předmětu prodeje pro Kupujícího odmítnout předat předmět prodeje kupujícímu a prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na odeslání ve výši sjednané v kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebyl předmět prodeje předán z důvodu nezaplacení kupní ceny a/nebo nákladů na odeslání.

5. DORUČENÍ

Kpující vybírá ze způsobů doručení, které se mu zobrazí v souvislosti s povahou a cenou vybraného zboží.

ZASÍLÁNÍ V RÁMCI ČR

 • ZÁSILKOVNA doručení na výdejní místo
  • 69,- Kč poštovné
 • Přepravní společnost Zaslat.cz
  • 127,- Kč poštovné
 • Osobní odběr
  • ve Šlapanicích si po domluvě můžete vyzvednout zboží osobně v místě podnikání a tak tedy také neplatíte poštovné

6. DODACÍ PODMÍNKY

 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce, jako adresa pro doručení.
 • Zásilky jsou odesílány prostřednictvím Zásilkovny, přepravcem GEIS nebo je možné si je po dohodě vyzvednout osobně či si domluvit doručení pochůzkou.
 • objednávky s platbou převodem a osobním odběrem namátkou ověřujeme
 • většinu nabízeného zboží máme skladem
 • při zvoleném způsobu platby předem na účet, expedujeme zboží 5-7 pracovních dnů od připsání částky na náš účet, není-li uvedeno jinak.
 • každý registrovaný zákazník má ve svém účtu k dispozici elektronický daňový doklad ve formátu pdf, který slouží současně jako dodací a záruční list
 • jestliže došlo při přepravě ke zjevnému poškození zboží dopravcem (poškozený obal …) je zákazník povinen takovouto zásilku od přepravce nepřevzít a neprodleně informovat prodejce
 • jestliže došlo při přepravě k poškození obsahu zásilky, je zákazník povinen vyfotografovat balení, poškozený obsah a zaslat prodejci podklady k reklamaci.
 • Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
 • Zboží zašlete jako doporučený balík na naši adresu.
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace. Pokud jste prováděli nákup bez registrace, přiložte kopii daňového dokladu.
 • V žádném případě neposílejte zboží zpět na dobírku.

 • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávající (např. živelná událost)
 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně). Končí-li lhůta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhůty je brán nejbližší následující pracovní den.
 • Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty, a to doporučeným dopisem na adresu prodávajícího. Odstoupení je vhodné provést před expedicí zboží. Zákazník je povinen uhradit prodávajícímu skutečně vynaložené náklady. To znamená, že pokud zboží pošleme a Vy ho nepřevezmete, budete nám muset uhradit náklady na poslání, příp. zabalení nebo smluvní pokutu za nepřevzetí zboží. Další možností je zboží převzít a zaslat zpět prodávajícímu. V takovém případě Vám bude vrácena částka za zboží a za dopravné.
 • V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí. Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 30 kalendářních dnů.
 • Kde zboží vrátit
 • Zboží můžete vrátit na adresu:
 • Eva Polášková
, Svatojánské náměstí 10, 
66451 Šlapanice
 • Vracené zboží, prosíme, dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prosíme, uveďte zboží pokud možno do původního stavu, předejdete tím možnému snížení vrácené částky o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, nejpozději do 30 dnů od doručení zboží. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího. 
V obou případech přiložte vyplněný formulář:
 • Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží
  Kupující spotřebitel:
  Jméno:……………………………………………………………….

  Adresa:………………………………………………………………

  Telefon:……………………………………………………………..
  E-mail:………………………………………………………………

  Prodávající: Eva Polášková
  Číslo prodejního dokladu:………………………………………………

  Číslo objednávky: …………………………………………………….

  Datum prodeje: ……………………………………………………….

  Označení vráceného zboží: ……………………………………………..

  Důvod vrácení zboží:
  Zboží je nefunkční Zboží mi nevyhovuje Našel/našla jsem levnější
  Zboží neodpovídá popisu v tomto bodě:
  Jiný důvod: ………………………………………………………….

  Kupní cena má být vrácena:

  bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo: ………………………………………… /…………………… ………………………………………………………….. 

  Datum a podpis kupujícího spotřebitele
 • Jaké dokumenty přiložit?
 • Ke vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku. Nejlepší možností je zaslaní vyplněného Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží a nákupního dokladu.
 • Jaké zboží nelze vrátit vůbec?
 • Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy: na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zboží vyrobené na zakázku)

6. DODACÍ PODMÍNKY

Prodávající splní svou povinnost dodat zboží kupujícímu v okamžiku, kdy zboží předá dopravce zajišťující přepravu zboží kupujícímu.

Doručované zboží je kupující povinen převzít na adrese jím uvedené. Pokud kupující řádně dodané zboží nepřevezme, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V případě nepřevzetí zboží je toto považováno za porušení smluvních Obchodních podmínek kupujícím, a prodávající nenese za případně vzniklou škodu žádnou odpovědnost. Nepřevezme-li kupující předmět prodeje, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění.

Prodávající může dodat zboží kupujícímu nejpozději do 14 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy a v případě, že je kupní cena placena bankovním převodem, pak ve stejné lhůtě, počítané ode dne, kdy úplná platba kupní ceny a nákladů na odeslání byla připsána na účet prodávajícího.

Kupující je při přebírání zboží od dopravce provádějícího přepravu zboží do místa určení povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující zboží je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující zboží převzít a je povinen prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč zboží nepřevzal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy bylo kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí předmětu prodeje. V případě, že zásilka obsahující zboží nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou předmětu prodeje kupující zjistí, že předmět prodeje je poškozen a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která prodávajícímu vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V takovém případě jsou nároky kupujícího řešeny v reklamačním řízení.

Prodávající si vyhrazuje právo dopravce změnit, či použít k dopravě vlastních prostředků.

V případě doručení na adresu kupujícího je účtováno poštovné a balné dle tarifů uvedených doručovatelů.

7. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 ObčZ).

Kupující je povinen provést kontrolu Předmětu prodeje při převzetí Předmětu prodeje, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Předmětu prodeje.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

Reklamace jsou zasílány poštou na adresu:

Eva Polášková
Svatojánské náměstí 10
66451 Šlapanice

nebo e-mailem na: info@helmutovastrikacka.cz.

Na základě podané reklamace bude zákazníkovi vydáno písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

Reklamace musí být vyřízena včetně odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů od uplatnění reklamace. Výjimku tvoří pouze stav, kdy bude zboží zasláno na odborné posouzení výrobci či jinému odbornému subjektu. V tomto případě je povinnost prodávajícího informovat o svém postupu kupujícího a kupující může s prodloužením reklamační lhůty souhlasit. Pokud se obě strany dohodnou na prodloužení reklamační lhůty, posouvá se zde doba na vyřízení reklamace na dobu dle dohody. Pokud kupující nesouhlasí s prodloužením lhůty, musí prodávající o reklamaci rozhodnout do 30 pracovních dnů, i když ještě nemá k dispozici odborné posouzení.

8. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ

Prodávající prohlašuje, že zboží předá kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku , tedy:

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

9. Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a) na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží

b) na odstranění vady opravou

c) na přiměřenou slevu z Kupní ceny,

d) nebo odstoupit od smlouvy v případech, stanoví-li to zákon (ObčZ).

Kupující sdělí prodávajícímu jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z Kupní ceny.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí předmětu prodeje, samotný předmět prodeje, a označit reklamovanou vadu předmětu prodeje. Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a místo převzetí předmětu prodeje se kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku.

Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, a o době reklamačního řízení; vše ve většině případů elektronickou poštou na adresu sdělenou kupujícím.

Pokud prodávající zjistí, že reklamace byla neoprávněná, má právo účtovat kupujícímu veškeré náklady spojené s vyřízením jeho reklamace. kupující je povinen tyto náklady na výzvu uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení reklamačního řízení. Nebudou-li takto vzniklé náklady uhrazeny, má prodávající právo na zadržení neoprávněně reklamovaného zboží k zajištění této pohledávky ve smyslu § 1395 odst. 1 ObčZ

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který je podnikatelem, především pak nároky kupujícího z vad předmětu prodeje, upravuje ustanovení § 2099 a násl. ObčZ.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. Internetovém obchodě), má Spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno Prodávajícímu nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Dle § 1837 písm. d) ObčZ právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitel nemá mimo jiné v případě:

a) dodávky Zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

b) dodávky Zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu

c) dodávky Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím

d) dodávky Zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží je povinen prokázat uzavření smlouvy s Prodávajícím, a musí Prodávajícímu vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit vůči Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou Kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající Spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou Kupní cenu. Na Kupní cenu, která má být Spotřebiteli vrácena, může Prodávající započíst také své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně poštou, prostřednictvím e-mailu, nebo do datové schránky Prodávajícího. V odstoupení Spotřebitel uvede mj. číslo, pod kterým byla Kupní smlouva v Internetovém obchodě evidována, a datum nákupu.

Odstoupí-li Spotřebitel oprávněně od Kupní smlouvy, je Prodávající povinen vrátit mu Kupní cenu Zboží. Kupní cena bude Spotřebiteli poukázána na účet jím uvedený v odstoupení, jinak na účet, ze kterého byla platba přijata. Prodávající Spotřebiteli zaplacené finanční částky vrátí nejpozději do 14 dnů od odstoupení; Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Spotřebitel Předmět prodeje předá, nebo prokáže, že jej Prodávajícímu odeslal.

Pokud Spotřebitel odstoupí od Kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží Prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady Spotřebitele zasláno zpět.

Veškeré náklady související s vrácením Předmětu prodeje Prodávajícímu nese Spotřebitel. Přijetí zásilky na účet Prodávajícího je Prodávající oprávněn odmítnout.

Poznámky:

11. GRAFICKÉ MOTIVY

Prodávající prohlašuje, že má právo symboly, texty, loga a motivy prezentované na internetové stránce https://www.helmutovastrikacka.cz, nabízet, graficky upravovat, na objednané produkty umísťovat a tyto dále prodávat.

Samostatné motivy nemohou být prodávány třetím stranám.

12. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Mimosoudní řešení sporů zprostředkovává např. sdružení dTest a nad reklamacemi dohlíží Česká obchodní inspekce.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Internetovým obchodem prodávajícího se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup na Internetový obchod realizován. Případné spory vyplývající ze vztahů mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s Internetovým obchodem budou řešeny věcně příslušnými soudy České republiky v místě sídla prodávajícího.

V případě, že z kupní smlouvy – popřípadě ze zákona – vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště příslušné pro doručování zásilek prodávajícímu, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.

Prodávající zajišťuje archivaci znění kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek, a to v elektronické podobě po dobu čtyř let ode dne uzavření kupní smlouvy. Na základě písemné žádosti kupujícího poskytne prodávající kupujícímu v rámci uvedené lhůty znění kupní smlouvy včetně Obchodních podmínek.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takového neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.05.2020 a platí do odvolání.

Prodávající je oprávněn znění Obchodních podmínek včetně výše Nákladů na odeslání jednostranně měnit či doplňovat bez předchozího upozornění. Prodávající informuje kupujícího o změně Obchodních podmínek vždy na adrese https://www.obrazkova-razitka.cz, kde je také aktuální znění uveřejněno, aby se kupující mohl s ním bez obtíží seznámit. Každé nové znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na adrese http://www.helmutovastrikacka.cz.